Recursos

Recursos online para trabajar la lecto-escritura, las matemáticas, ... y juegos educativos.


http://actividadeslengua.wordpress.com
Blog de llengua per a segon i tercer cicle de Primària del CEIP Cervantes de Monòver. Té multitud de recursos
http://actividadeslengua.wordpress.com
PT-aula. Blog amb diversos recursos per a treballar i reforçar coneixements de Valencià.
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1138
JCLIC. En aquest enllaç pode trobar activitats interactives per a treballar diferents aspectes lingüístics.
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17webc/eltanque/lengua/lengua.html
Pàgina web amb molts recursos de lectura comprensiva en Castellà.
http://mimundodept.blogspot.com.es/2012/11/lecturas-comprensivas-2-cicloprimaria.html
Mi mundo de Pedagogía terapéutica. En castellano.
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/p/blog-page_3358.html
Lapicero mágico. Apartat de lectura comprensiva. Blog en Castellà.
http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc/
Blog amb molts enllaços per a treballar la llengua.
http://annacoll.blogspot.com.es/
Blog de L'Anna Coll. Blog molt interessant amb recursos per a treballar totes les àrees dividits per cicles.
http://ptmarinma.wordpress.com/
PT Marinma: blog amb multitud de recursos.
https://sites.google.com/site/clectoraileficac/comprensio
Diversos recursos de comprensió en valencià i castellà
http://www.super3.cat/unamadecontes/inici/contes
Una mà de contes: pàgina web del programa de TV3.
http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/index.htm
EDU365.com. Pàgina web en català amb molts recursos.
http://www.fundaciobromera.org/images/stories/QUADERN_DIDCTIC/quadern_a bril_web.pdf
Fundació Bromera Per al Foment de la Lectura: PDF del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil 2012.
http://www.xtec.cat/web/serveis/sez/crp/bancderecursos/educacioliteraria
XTEC. Recursos per al foment de la lectura.
http://www.xtec.cat/~mgirona1/modul6/index.htm
Contes d'arreu del món
http://www.queraltedicions.com/Lectura-comprensiva.html
Queralt ediciones SL. Llibres per a treballar la comprensió lectora.
http://www.eslgamesplus.com/
ESL Games +. Juegos educativos en inglés
www.quickmindsapps.es
Página web de la editorial del libro de inglés