CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN 2015-2016

CALENDARI D'ESCOLARITZACIÓ 2015-2016
  INFANTIL Y PRIMÀRIA
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ALS CENTRES DEL 8 AL 14 DE MAIG
BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DEL 20/05  AL 9/06
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS 10 DE JUNY
RECLAMACIONS DAVANT ELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES FINS AL 15 DE JUNY
RESOLUCIÓ A LES RECLAMACIONS 16 DE JUNY
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES 17 DE JUNY
FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA DEL 22 AL 29 DE JUNY
CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN 2015-2016
  INFANTIL Y PRIMARIA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN LOS CENTROS DEL 8 AL 14 DE MAYO
BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES POR LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS DEL 20/05  AL 9/06
PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES 10 DE JUNIO
RECLAMACIONES ANTE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LPS CENTROS HASTA EL 15 DE JUNIO
RESOLUCIÓN A LAS RECLAMACIONES 16 DE JUNIO
PUBLICACIÓN DE LAS LLISTAS DEFINITIVAS 17 DE JUNIO
FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA DEL 22 AL 29 DE JUNIO