viernes, 2 de diciembre de 2016

RESUM DE L'ASSEMBLEA 21/11/2016
Horari de la Reunió: De 17:30 a 19:25h

Assistens:
Isabel C. C., Raquel G. J., Ester L. R., M.ª Dolores G. A., Angela G. J. , Rita B. G., Auroroa M. R., Beatriz F. R., Loreto S. L., Rosana A. G., Dyachkouska S., Roberto B. P., Emma G. M., Luz V. R.,  Isabel S. G., Roxana S. C., M.ª Consuelo P. C., Enrique P. G., Elena R. V., Paloma S. M., Susana B. B., Sandra G. O., Ana L. S., Ana S. M., Maria A. Z., M.ª Amparo C. V., Raquel L. M. , Celeste B. M., Yovana G. C. (29 assistents)

L'assemblea ordinària del dia 21-11-2016 va tindre el següent ordre del dia.


1 LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

2 FUNCIONAMENT DE LES EXTRAESCOLARS
S'informa del nou sistema aplicat enguany: podran apuntar-se a les extraescolars els no socis, pagant una matrícula de 10 €/ extraescolar i persona, si després decideixen fer-se socis, pagaran la diferència fins a arribar als 25 € / unitat familiar que paguen els socis.
Es comenta com està funcionant este nou sistema en algunes extraescolars. En Sambo tots són socis, Anglés de migdia sols hi ha un no soci i es nou per la qual cosa encara no se li ha cobrat, ball si qué hi ha algun no soci i s'està en procés de pagament i com novetat d'enguany el ball d'infantil és fa a la biblioteca, Futbol i Psicomotricitat es cobrarà a partir d'ara perquè hi ha hagut altes i baixes. A la matinera els xiquets fixes són socis i els eventuals funcionen amb bonos que és a altre preu.

3 INFORMACIÓ DEL TREBALL ACTUAL DE L'AMPA
Es tramiten i gestionen les extraescolars.
S'ha aconseguit per a este curs una assegurança més econòmica pels socis passant de 17 €/alumne a 14 €/alumne i amb més cobertura (ulleres i dental) per als no socis és 20  €/alumne.
Ja estem donats d'alta al registre de la Llei de protecció de dades, aquest any ha hi hagut problemes per replegar tota la informació dels socis, a més tenim molts que no autoritzen us d'imatge /veu per tant condiciona que es filmen en les venidores actuacions dels xiquets.
S'ha sol·licitat ajudes econòmiques però no tenim cap concedida.
Pel tema del tancament del porxo de darrere i del mal estat de les instal·lacions en general s'ha tingut una entrevista amb la regidora d'esport perquè ens ajude però encara no tenim cap resposta. Es tramita la venda de llibres escolars i tb. S'informa que si alguna classe necessita comprar llibres escolars, poden sol·licitar-ho a l'AMPA (com han fet 5é. i 3 er. Per al pla lector i diccionaris) que resultaran més econòmics.
Festa de Nadal , enguany s'ha venut loteria de Nadal per traure diners i llogar un teatre/sala d'actuacions i que els alumnes facen una actuació més lluïda. El cost és de 300 € pagats 150 € per l'AMPA i 150 € l'escola. Es faran 3 torns d'actuacions i la distribució d'entrades inicialment 2/xiquet encara s'està estudiant per part del comité cultural (professors del centre) perquè l'aforament és limitat. El centre pot ser que faja un vídeo oficial de la festa de Nadal.


4 FORMACIÓ DEL COMITÉ DE LA FESTA DE NADAL
S'han presentat 7 persones que treballaran juntament amb el comité cultural. L'AMPA pagarà un regal de Nadal pels xiquets o classe. Aquest any a més del Pare Noel vindrà també un Rei Mag si tenim candidats, el trage del Rei Mag també el pagarà l 'AMPA.

5 PROPOSTES D'ACTUACIONS/ACTIVITATS
5.1 Festa de les Nacions ,Es farà el dia 15 de desembre.
Proposta: Institucionalitzar la Festa de les Nacions de la mateixa forma que ho està la Festa fi de curs, resultat de les votacions -si 7, -no 7 Com no hi ha resultat, Es proposa tornar a votar esta proposta en l'assemblea de l'últim trimestre. S'acorda que l'AMPA farà un préstec per a les compres que faja falta de la Festa de les Nacions com a màxim de 150 €.
5.2 Vist la problemàtica i el creixent interès per l'acaçament i violència a l'aula es decidix fer un comité de treball per a este tema i es presenten 9 persones .

6 PROPOSTA I PREGUNTES:
-Tema roba esportiva s'ha consultat en altres empreses, ja que la que tenim actualment no estem contens amb ella. Possibles solucions buscar roba bàsica i de qualitat. Es parlarà amb les professores d'educació física per veure si es pot buscar un model més bàsic.